SÄKERHET

decoflame® har varit medlem i det europeiska rådet för standardisering av etanolbrasor sedan 2010 (så även Sverigespisen AB). Det är en arbetsggrupp inom CEN TC46 inom Europeiska Unionen. Detta säkerställer att produkterna alltid är uppdaterade enligt senaste normer eller drafter för kommande normer. 

Förutom standardisering av produkterna så arbetar man med konsumentsäkerhet, och skapande av produkter som sätter användarvänlighet, kvalitet och säkerhet som högsta prioritet.

Varje enskild brännare från decoflame® testas innan den förpackas för leverans. Emballaget är noggrant utformat för att transportskador som kan påverka produktens prestanda eller säkerhet skall minimeras.  Givetvis medföljer en användarmanual till varje produkt och skötselråd. 

En stor andel av decoflame®-sortimentetet från testat och godkänt av SP/SITAC.​

ANVÄNDARENS ANSVAR

Även om ingen möda sparats för att skapa produkter som ger en förtrollande atmosfär och en hög säkerhet, så är det av största vikt att användaren hanterar elden och produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt. 

Därför vill vi särskilt understryka följande saker:


  • LÄS MANUALEN och följ instruktionerna noggrant. Instruktionerna är skapade för att ge en säker hantering av eldstaden. Tillse att samtliga som skall eller kommer att hantera eldstaden läser manualen innan de börjar använda den.

  • FYLL ALDRIG PÅ BRÄNSLE I EN VARM BRÄNSLEBEHÅLLARE. Om du inte kan vidröra bränslebehållaren utan att bränna fingrarna så är den för varm.
  • Vi avråder bestämt från alla förändringar av produktens utseende eller prestanda på samtliga decoflame®-eldstäder. Detta innefattar även användning av keramiska vedträn eller andra föremål runt lågorna.

Kontaktuppgifter

Sverigespisen ab

Adress: Skogsta 1

Telefon: 070-4059052

E-post: info@sverigespisen.se

www.decoflame.se

Hitta decoflame® global distribution här>

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Få de senaste decoflame® produkten

uppdateringar, specialerbjudanden och event

meddelanden skickas till dig av

gå med decoflame® sändlistan.

Fyll i vårt formulär till höger>